Bokslutet för 2016 visar resultat på 84,4 miljoner

Nu är sammanställningen för bokslutet 2016 klar. Den visar ett resultat på 84,4 miljoner kronor. Av dessa kommer nära hälften från resultat i de olika kommunala verksamheterna.

Nämndernas verksamheter står för 40 miljoner kronor. Att det blir så mycket plus beror bland annat på att det varit något färre elever i förskola och skola och att färre hemtjänsttimmar har efterfrågats än budgeterat. Planerad inflyttning på det nya äldreboendet St Knut var i april, men inflyttningen har skett successivt under året, och detta har också påverkat resultatet.

Resten av resultatet, 44,4 miljoner kronor, genereras av kommunens finansförvaltning. Det handlar dels om lägre räntekostnader på grund av det lägre ränteläget på nationellt plan. Dessutom handlar det om vinster i samband med omplaceringar av kommunens pensionskapital till etiska hållbara fonder.

- Det är ett starkt och bra resultat som visar att Vellinge klarar av att leverera verksamheter med hög kvalitet till kommunens medborgare samtidigt som vi har en stark och stabil ekonomi. Stor eloge till alla som bidragit till resultatet. Jag hoppas att invånarna är lika glada och stolta som jag. Vi har en bra grund att bygga vidare på och vi kan fortsätta med satsningar och vårt fina utvecklingsarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).