Hoppa till innehåll

Covid-19 information

Undervisning på gymnasiet bedrivs genom växelvis när- och distansundervisning i realtid.

Löpande information kommer via Vklass till elever och vårdnadshavare.

Med anledning av Smittskydd Skånes nya rekommendationer kommer gymnasiet att bedriva fjärr- och distansundervisning för samtliga årskurser under v. 9.

From v. 10 kommer åter växelvis när- och distansundervisning införas.
Detta gäller för samtliga årskurser inom gymnasiets högskoleförberedande program.

Närundervisning bedriv enligt följande schema

Vecka 8. 22-26/8 Lov
Vecka 9. 1-5/3 Distansundervisning i realtid för alla
Vecka 10. 8-12/3 År 3
Vecka 11. 15-19/3 År 2
Vecka 12. 22-26/3 År 1

Under ovanstående veckor erbjuds varje lektionstillfälle dubbla salar för att minimera smittspridning.

Elever i behov av särskilt stöd kommer fortsatt att ha undervisning på plats i skolan.

Vi följer i övrigt generella riktlinjer från Skolverket via Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne

  • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken. Måste du nyttja kollektivtrafik välj ett färdmedel och avgångar där du kan undvika trängsel. Kom ihåg att använda munskydd.

Arbeta förebyggande i gymnasieskolan under Covid 19 pandemin - Skolverket

För mer information om hur vi arbetar tillsammans i Vellinge kommun för att minska smittspridningen läs gärna https://vellinge.se/kommun-och-politik/kommunfakta/information-kopplat-till-covid-19-corona/

Publicerad:
30 oktober, 2020
Senast uppdaterad:
8 februari, 2021