Hoppa till innehåll

Sök undervisning i modersmål

 1. Har eleven rätt till undervisning i modersmål?

  Ett barn som har en eller två föräldrar med annat språk än svenska som modersmål ska erbjudas undervisning i detta språk om det är barnets dagliga språk i familjen och eleven har grundläggande kunskaper i språket. Grundläggande kunskaper innebär att barnet kan delta i enklare konversationer. Undervisning i mer än ett modersmål per barn tillåts inte.

  Adopterade barn har också rätt till modersmål om de har grundläggande kunskaper i språket.

  All undervisning ligger utanför ordinarie skolschema och hänsyn kan därför inte tas till fritidsaktiviteter. Undervisningen kan läggas på annan skola inom kommunen från det att eleven går årskurs fyra.

 2. Dags att ansöka

  Ansökan ska skickas in senast den 15 juni för att garantera plats inför höstterminen. Därefter tas elever i årskurs 1-5 in löpande i mån av plats. Elever i årskurs 6-9 erbjuds endast plats vid terminsstart.

  Undervisning i modersmål är frivilligt men eftersom modersmål är ett skolämne precis som alla andra ämnen i skolan medför detta obligatorisk närvaro.

  Inloggning och ansökan sker via BankID. Ansökan ska godkännas av elevens båda föräldrar för att gälla.

  För dig som inte har BankID finns här en alternativ ansökningsblankett för utskrift.
  Blankett för utskrift

  Ansök här
 3. Vad händer sen?

  Undervisningen startar ca två veckor efter skolans terminsstart. Modersmålsenheten tar kontakt med er för att boka ett inskrivningssamtal.

  Minst fem elever i kommunen måste vara anmälda för att undervisningen ska påbörjas med undantag för språken jiddisch, romani chib, samiska, meänkieli och finska.