Hoppa till innehåll

Lämna inkomstuppgift

 1. Därför ska ni uppdatera era inkomstuppgifter

  I Vellinge kommun används maxtaxa, det är en maximal gräns för din månadsavgift. De hushåll som har en gemensam inkomst på 46 080 kronor före skatt, eller mer, betalar maxtaxa. De hushåll som har en lägre inkomst betalar en förutbestämd procent av hushållets inkomst.

  Om barnets föräldrar inte bor tillsammans grundas månadsavgiften på den sammanlagda inkomsten i det hem barnet är folkbokfört.

  Bor ert barn lika mycket hos båda föräldrarna kan fördelning av avgiften göras. Det är då båda föräldrarnas ansvar att lämna aktuella inkomstuppgifter.

 2. Lämna uppgifter

  Om era inkomstuppgifter är äldre än ett år får ni betala det högsta beloppet, maxtaxan. Detta gäller fram till att nya inkomstuppgifter skickats in som styrker en eventuellt lägre inkomst.

  Inloggning för att lämna uppgifterna sker via BankID.

  Lämna inkomstuppgifter
 3. Vad händer sen?

  Den förälder där barnet är folkbokfört ansvarar för fakturan.