Hoppa till innehåll

Anmälan till förskoleklass 2023

Sista dag för anmälan till Skolvalet är den 1 februari 2023. Möjligheten att efter önskemål bli tilldelad annan kommunal skola är mycket begränsad när du genomför e-tjänsten efter sista anmälningsdatum. Observera att anmälan ändå ska genomföras.

 1. Innan du ansöker

  Alla barn som är födda 2017 och folkbokförda i Vellinge kommun får ett brev via Kivra eller via post om skolvalet för höstterminen 2023.

  När ni loggar in i e-tjänsten kan ni se vilken närskola ert barn tillhör. Ni kan acceptera den erbjudna platsen genom att bekräfta närskola i anmälan. Om ni önskar annan skola än den anvisade kan ni ange ett första-/andra- och tredjehandsval. Om ert barn fått plats på en fristående skola eller en skola utanför kommunen anger ni det i e-tjänsten.

  Tänk på att samtliga vårdnadshavare måste signera.
  Observera att den ena vårdnadshavaren skapar ett ärende som sedan den andra vårdnadshavaren signerar. Ni ska alltså inte skapa varsitt ärende.

  Se till att du läst information och riktlinjer om skolvalet på Vellinge.se/dittskolval

 2. Dags att anmäla

  Krav för att du ska kunna anmäla via e-tjänsten är

  • ett fullständigt svenskt personnummer
  • att inga personuppgifter är sekretessbelagda
  • ett giltigt BankID

  Om du saknar något av detta så kan du inte använda dig av e-tjänsten. Skicka då ett mejl med dina kontaktuppgifter till skolval@vellinge.se så får du hjälp med din anmälan.

  Anmälan ska vara genomförd och signerad av elevens vårdnadshavare senast den 1 februari 2023.

  Om du har accepterat en plats i en förskoleklass i en fristående skola eller i en skola i en annan kommun så ska du meddela detta i e-tjänsten. Orsaken till det är att kommunen har krav på skolpliktsbevakning för samtliga barn som är folkbokförda i Vellinge kommun.

  Skolval förskoleklass - anmälan
 3. Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd

  Vellinge kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. För mer information, gå till sidan Personuppgiftsansvarig utbildningsnämnd. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

 4. Vad händer sedan?

  Ärendet behöver signeras av samtliga vårdnadshavare. Signering sker elektroniskt via Vellinge kommuns signeringstjänst Assently. När ansökan är inskickad kommer du/ni att få ett separat mail för att signera genom BankID.

  När du har slutfört e-tjänsten kommer du att kunna se ditt ärende genom att logga in på Vellinge.se/mina-sidor

  Alla ärenden kommer att hanteras av utbildningsavdelningen. Besked om vilken kommunal grundskola ditt barn tilldelats finner du under "Mina sidor" på Vellinge.se i månadsskiftet mars-april. Du som vårdnadshavare får ett mejl när beslutet är publicerat.