Hoppa till innehåll

Ansök om skolskjuts

 1. Har eleven rätt till skolskjuts?

  Elever i grundskolan

  1. Elev har rätt till skolskjuts till anvisad kommunal närskola om avståndskravet, enligt tabellen, uppfylls.
  2. Om elev uppfyller kraven för skolskjuts, enligt punkt 1, erbjuds skolskjuts även till annan skola inom skolskjutsområdet om avståndskravet uppfylls.
  3. Om elev inte uppfyller kraven för skolskjuts, enligt punkt 1, erbjuds skolskjuts till annan vald skola inom skolskjutsområdet om avståndskravet uppfylls och lediga platser finns på fastställda bussturer.
  4. Skolskjuts erbjuds mellan hemmet och skolan, med andra ord inte mellan fritidshemmet och hemmet.
  Årskurs Avståndskrav
  Årskurs F-3 3 kilometer
  Årskurs 4-6 4 kilometer
  Årskurs 7-9 5 kilometer

  Avstånden räknas efter närmsta gång- och cykelväg.

  Elever som på grund av tillfälligt funktionshinder har behov av skolskjuts, ska vända sig till respektive skola.

  Elever i gymnasiet

  Elever på Sundsgymnasiet, som är och folkbokförda i Vellinge kommun, har rätt till busskort om de har minst 6 kilometer från hemmet till skolan.

  Elever, som är folkbokförda i Vellinge kommun och går gymnasiet i annan kommun, har rätt till busskort.

  Rätten till busskort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

  Elev som får inackorderingstillägg har inte rätt till busskort.

  Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i annan kommun och har rätt till busskort eller resebidrag får detta från respektive hemkommun.

 2. Dags att ansöka

  Ansökan om skolskjuts i Vellinge kommun ska göras inför varje läsår.

  Elever som går i gymnasiet behöver inte ansöka om busskort, busskortet finns att hämta på kommunhuset i Vellinge för de som uppfyller kraven.

  Inloggning och ansökan sker via BankID.

  Ansök här
 3. Vad händer sen?

  Vid ansökan om skolskjuts inför nytt läsår meddelas, i normalfallet, beslut inom två veckor från läsårsstarten. Vid ansökan om skolskjuts under läsåret meddelas beslut inom två veckor.

  Elever som ansökt om skolskjuts har rätt att åka enligt fastställda turlistor under handläggningstiden.