Hoppa till innehåll

Ändra familjeförhållande

 1. Därför är det viktigt att lämna aktuella familjeförhållande

  Månadsavgiften för förskola, familjedaghem och fritidshem grundas på hushållets inkomst. Det är därför viktigt att meddela kommunen om familjeförhållandet förändras, exempelvis vid separation eller samboskap, då det direkt påverkar hushållets inkomst.

  Läs mer om vad som påverkar avgiften för barnomsorg

 2. Uppdatera ert familjeförhållande

  Du behöver ha din BankID tillhands när du registrerar ändrat familjeförhållande.

  Uppdatera familjeförhållande här
 3. Vad händer sedan?

  När någon av vårdnadshavarna har anmält förändrat familjeförhållande, så kommer den person som är ny i hushållet, eller inte längre en del av hushållet, att få bekräfta detta genom att själv logga in med BankID och signera ändringen.

  En vårdnadshavare kan alltså inte lägga till eller ta bort personer i hushållet utan godkännande av berörd person.

  Kom ihåg att även uppdatera hushållets inkomstuppgifter när familjeförhållandet förändras. Går exempelvis en vårdnadshavare från samboskap till ensamstående kan avgiften påverkas och bli en lägre om gränsen för maxtaxa inte längre nås.