Hoppa till innehåll

Ändra familjeförhållande

 1. Därför är det viktigt att lämna aktuella familjeförhållande

  Månadsavgiften för förskola, familjedaghem och fritidshem grundas på hushållets inkomst. Det är därför viktigt att meddela kommunen ert familjeförhållande då det direkt påverkar hushållets inkomst.

 2. Uppdatera ert familjeförhållande

  För att betala rätt avgift för barn i barnomsorg krävs det att kommunen har rätt upplysningar. Månadsavgiften kan skilja sig om du eller ni lever som ensamstående, i samboförhållande eller är gifta.

  Uppdatera familjeförhållande här
 3. Vad händer sedan?

  När någon av föräldrarna har anmält förändrade familjeförhållande kommer den person som är ny i hushållet, eller inte längre en del av hushållet, få bekräfta detta genom att själv logga in med BankID och signera ändringen.

  En förälder kan alltså inte lägga till eller ta bort personer i hushållet utan godkännande av berörd person.

  Kom ihåg att även uppdatera hushållets inkomstuppgifter när familjeförhållandet förändras. Går exempelvis förälder från samboskap till ensamstående kan avgiften påverkas och bli en lägre om gränsen för maxtaxa inte längre nås.