Omval av sotningsföretag

 1. Innan du ansöker om omval

  Valet görs senast 30 november för att gälla från 1 januari nästkommande år.

  Du behöver följande information:
  Fastighetsbeteckning
  Fastighetsägare
  Adress
  Postnummer och postadress
  Telefon
  E-postadress
  Nuvarande sotare

 2. Dags att ansöka om omval

  Omvalet görs via en blankett som skickas till Räddningstjänsten i Trelleborgs kommun via post eller e-post.

  Postadress:
  Trelleborgs kommun
  Räddningstjänsten
  Nygatan 15
  231 44 Trelleborg

  Underskriven blankett kan skannas in och skickas via e-post: raddningsstjansten@trelleborg.se

  Blankett för omval av sotningsföretag
 3. Vad händer sen

  Omvalet gäller från 1 januari nästkommande år.