Bidrag till lekplatser

  1. Innan du ansöker

    Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast i juli månad året innan arbetet skall utföras.

  2. Dags att ansöka

    Du gör din ansökan här och du behöver ha ditt BankID i beredskap.

  3. Vad händer sen?

    Beviljat bidrag utbetalas när lekredskapen är monterade genom föreningens försorg och kontrollerade av kommunen.