Hoppa till innehåll

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd på Östersjövägen

Under v.18 kommer vi att påbörja anläggandet av upphöjd gatukorsning i korsningen Östersjövägen/Hammartorpsvägen i Höllviken. Samtidigt kommer vi att byta ut en del av befintlig vattenledning. Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj månad

Projektets syfte är höja trafiksäkerheten genom att ersätta befintlig
anläggning med en ny och mer ändamålsenlig anläggning.

Östersjövägen.PNG

Publicerad:
28 april, 2022