Hoppa till innehåll

VA-arbete i Hököpinge

VA-arbete i Hököpinge med anledning av att den nya skolans vatten ska kopplas ihop med avloppsledningar med befintligt nät.

Med start v.47 kommer ledningar i korsningen Mossahusvägen/Bangårdsvägen att läggas om. Det innebär att ett tiotal hushåll inom Hököpinge vägförening GA:6 kommer att behöva använda Bangårdsvägen (som tillfälligt öppnar upp) via Sockerbetans vägförening, under ungefär två veckors tid.

Efter två veckor kommer korsningen öppna igen och och ombyggnationen påverkar därefter korsningen Brottarevägen/Mossahusvägen under ytterligare två veckors tid, varpå angöring får göras via Brottarevägen.

Därefter pågår arbeten på åkern längs med Mossahusvägen och detta kommer att påverka trafiken i begränsad omfattning.

Publicerad:
18 november, 2021