Hoppa till innehåll

GCR-väg Lillhagen, Höllviken

Under vecka 45 kommer arbetet med anläggandet GCR-väg i Lillhagen att påbörjas.

Lillhagen (1).jpg

GCR står för gång-och cykelväg samt ridstig.
Projektets syfte är att separera oskyddade trafikanter från biltrafik. Sträckningen är från befintlig gång- och cykelväg i söder vid väg 100 och fram till Museivägen i norr.

Sträckan norr om Museivägen avvaktar i dagsläget med då markfrågan ej ännu är löst. Vår förhoppning är att denna del kommer att byggas så snart som möjligt.

Publicerad:
8 november, 2021