Omläggningsarbete på vatten- och dagvattenledning, Östergatan, Mellangatan, Norregatan och Västergatan i G:a Skanör

Vellinge kommun kommer att utföra omläggningsarbete på vatten- och dagvattenledningsnätet på Östergatan, Mellangatan, Norregatan och Västergatan.

Arbetets art innebär att det befintliga vatten- och dagvattennätet i området kommer att bytas ut och läggas om i gatan/gatorna. Arbetet beräknas starta under oktober månad och pågå fram till och med april 2020. Mindre driftstörningar på vattenförsörjningen kommer att ske i form av vattenavbrott i kortare perioder under arbetsperioden. Omläggningsarbetet innebär även att berörda fastigheters servisledning och servisventil kommer att bytas ut vid förbindelsepunkt (tomtgräns).

Under ca en arbetsdag kan fordonstrafik till vissa fastigheters in-och utfart att behöva stängas av. Berörda fastigheter kommer i sådana fall att informeras om detta i god tid.

Ett informationsmöte kommer hållas måndagen den 30 september. De som är fastighetsägare i det berörda området har fått en inbjudan till informationsmötet i sin brevlåda.

Publicerad:
13 september, 2019