Västerbrogatan busshållplats flyttas vecka 32

Under vecka 32 kommer hållplatsläge Västerbrogatan för södergående trafik att flyttas en bit söderut utmed Norrevångsgatan och placeras utanför kommunhuset.

De bussar som trafikerar hållplatsläget är 150, 151 och 181. Flytten av hållplatsläget kommer inte innebära några trafikstörningar.

Publicerad:
18 juni, 2019