Begränsad framkomlighet på Järnvägsgatan i Vellinge mellan den 12-16 juni

Parkeringsplatserna på Järnvägsgatan kommer att vara avstängda mellan den 12-16 juni och trafik får endast föras i nordlig riktning. Följ anvisningar på plats.

Publicerad:
5 juni, 2019