Hoppa till innehåll

Kronodal och Kungstorpsvägen

Inom ramen för Höllvikens stadsmiljöprogram ska Kronodalsområdet och Kungstorpsvägen förskönas och göras säkrare och mer tillgängligt. Här kommer även tillkomma bostäder.

Kronodalsgården

I området planeras cirka 150 nya lägenheter i kvartersform.

19 Kronodalsgården.JPG

Kungstorpsvägen

En ordentlig, belyst gång- och cykelväg ska anläggas längs vägen där speciell hänsyn har tagits till barn på väg till och från Stora Hammars skola.

Oxelallén ska påbyggas med nya planteringar. Även korsningar längs med Kungstorpsvägen ska göras säkrare, och cirkulationspasset vid Preem-macken ska göras om för en tydligare trafiklösning.

Infrastrukturen för kollektivtrafiken ska få sig ett ordentligt lyft med bland annat nya bänkar och cykelställ.

Kronodal

Ny allmän platsmark ska uppföras runt Omtankens hus, vilket innebär en ny torgyta mellan Omtankens hus och kyrkan. Sittmöjligheter, fontän, boulebanor och vacker grönska ska sättas på plats. Gestaltningen har hämtat mycket från kyrkans formspråk. Även parkeringar i området anläggs för att möta det behov som Omtankens hus kommer generera i.

Hela projektet beräknas pågå till september 2019.

Tidsplan

Kungstorpsvägen - klart vecka 48, 2018

Ombyggnad av södra sidan med ny gång- och cykelbana, samt en ny trädrad, med fördröjning av dagvatten i ytan, utmed körbanan. Under detta läggs nya VA-ledningar. Ombyggnad av norra sidan med gångbana, träd och parkeringsplatser.

Cirkulationen byggs om för att passa den nya utformningen av Kungstorpsvägen.

Kronodalsvägen mellan Kungstorpsvägen och Bokdalsvägen - klart vecka 15, 2019

Gatan byggs om och får gångbanor med betongplattor på båda sidor. Mellan den östra gångbanan och körbanan anläggs en gräsremsa med träd.

Bokdalsvägen - klart vecka 15, 2019

Byggs om och får en gångbana med betongplattor samt parkeringsplatser varvat med träd på norra sidan.
På södra sidan sätts en ny kant av granit och gångbanan omasfalteras.

Ny gata väster om församlingshuset - klart vecka 15, 2019

Det byggs en ny gata som förbinder Kyrkvägen med Kungstorpsvägen.
Gatan får gångbanor med betongplattor, trädrad och några parkeringsplatser.

Ny gata och torg framför Omtankens hus, samt nya parkeringar väster och öster om kyrkan

Nyanläggning och total upprustning. Se illustration ovan.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se