Hoppa till innehåll

Vellinge 40:4 med flera, vid Södervångsgatan och Bifrostgatan

Planens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra 30 bostäder i lägenhets- och radhusform på Vellinge 40:4 och Vellinge 40:128.

Samråd har ägt rum under våren 2020.

GRANSKNING

Granskning pågår under 19 november till 11 december 2020. Granskningshandlingarna hittar du till höger under punkten Granskning och den lilla pilen.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

planområde-01.png

Kartan visar ett ungefärligt planområde med det gamla boningshuset i norr och ekonomibyggnaderna i kringbyggd form vänd mot norr. I söder ligger Bifrostgatan och i väster Södervångsgatan.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se