Hoppa till innehåll

Norra Håslöv 34:4 med flera, vid Norra Håslövs byväg

Planens syfte och innehåll

Förslag på ca 20 nya bostäder i form av enbostadshus och parhus med ”gårdskaraktär” samt lägenheter i befintlig stallbyggnad.
Planen upprättas enligt Plan- och bygglagen, 1987:10.

Utställning ägde rum under hösten 2020. Du hittar dem även till höger under den gröna punkten Granskning och den lilla pilen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se