Eskilstorp 2:26 med flera, vid Södra Åkarps kyrkoväg

Planens syfte och innehåll

Detaljplanen prövar möjligheten att i trädgårdsstadsform i norra delen av Vellinge, runt den vackra gården med sin lummiga park, uppföra ca 550 bostäder i varierande bostadstyper och uttrycksformer med höga ambitioner kring hållbarhet och goda boendekvaliteter. Första detaljplanerna omfattar området öster om Hököpingevägen, söder om Södra Åkarps kyrkoväg och väster om Olsgårdsgatans förlängning norrut.

eskilstorp dp 180615 Ill plan OBS!!  BYT TILL DENNA NYA BILD!.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Johan Helgeson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se