Del av Vellinge 68:14 med flera, verksamhetsområde mellan E6 och väg 100

Planens syfte och innehåll

Nytt verksamhetsområde i södra Vellinge mellan E6.an och väg 100. Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Vellinge 68:14 m.fl.

Mål:

Är du intresserad av byggbar mark i Vellinge kommun för din verksamhet? Planarbetet beräknas vara klart 2020. Anmäl ditt intresse via länken nedan.

Intresseanmälan verksamhetsområde

Detaljplan för del av Vellinge 68-14 m fl verksamhetsområde.jpg

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se