Del av Östra Grevie 9:40, 9:12, 3:45 och 42:1, väster om Torhögsvägen

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i stationsnära läge i Östra Grevie. Kommunens ambition är att inflyttning i bostäderna ska kunna ske mellan år 2023 och 2025. Planen ska också möjliggöra en utbyggnad av en förskola med ca 100 platser.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se