Hoppa till innehåll

Del av Östra Grevie 9:40, 9:12, 3:45 och 42:1, väster om Torhögsvägen

Planens syfte och innehåll

Syftet med planen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder i stationsnära läge i Östra Grevie. Kommunens ambition är att inflyttning i bostäderna ska kunna ske mellan år 2023 och 2025. Planen ska också möjliggöra en utbyggnad av en förskola med ca 100 platser.
Samråd ägde rum under hösten 2018 och granskning under hösten 2019.

Planen antogs av kommunfullmäktige 2020-02-24. Detaljplanen har överklagats, och har därför inte vunnit laga kraft. Antagandehandlingar hittar du till höger vid den gröna punkten Antagande och vid den lilla pilen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se