Hoppa till innehåll

Del av Skanör 2:1, nytt stationsläge vid Hagarondellen i Skanör

Planens syfte och innehåll

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt hållplatsläge norr om Malmövägen, vid Hagarondellen i Skanör, med tillhörande pendlarparkeringar. Detaljplanen är en del av införandet av satsningen på högkvalitativ busstrafik i stråket Malmö - Falsterbonäset. Följ kommunens beskrivning av projektet genom att klicka här.

Samråd har ägt rum under februari och mars och inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Granskning ägde rum under tiden 14 augusti till 11 september.
Granskningshandlingarna hittar du till höger under punkten Granskning och den lilla pilen.

Skanör 2_1 Hagarondellen.JPG

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Översiktsplanarkitekt Lisa Dieckhoff
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se