Hoppa till innehåll

Ljunghusen 7:23, vid Rådjursvägen

Syfte och innehåll

Detaljplanen syftar till att undersöka möjligheten för uppdelning av befintlig tomt då denna upplevts och fungerat som två olika tomter. Planen avser att möjliggöra för ny fastighetsreglering, därutöver föreslås inga ytterligare ändringar. Samråd ägde rum i december 2019 till januari 2020 och granskning pågick under tiden 3 till 20 april 2020.

Planen antogs i Kommunstyrelsen den 2 juni 2020. Antagandehandlingar hittar du till höger under punkten Antagande och den lilla pilen.

planområde-01.png

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se