Hoppa till innehåll

Höllviken 8:42 f.d. Mariastugan

Detaljplan på granskning 11 februari till 11 mars

Handlingar finns på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken under tiden 11 februari till 11 mars 2019.

Synpunkter med namn och adress ska senast 11 mars 2019 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planens syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder, att pröva handel i bottenvåningen på flerbostadshus och skapa en torgyta på tomten för före detta Mariastugan i Höllviken.

Kommunen har utarbetat ett antal målsättningar för detaljplanen:

Under pågående planprocess så kommer kommunen att ställa i ordning tomten med tillfälliga sittplatser och en gångstig - en plats att mötas helt enkelt!

Vellinge kommun har valt att gå vidare med ett förslag från Hauschild + Siegel. För intresseanmälan för att bo här i en framtid så bör ni vända er direkt till Hauschild + Siegel.

Höllviken 8-42 f d Mariastugan - illustrationsbild.jpg

Kontaktpersoner

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Projektledare Martina Ljung
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se