Höllviken 23:7, vård- och omsorgsboende öster om Henriks hage

Ett nytt vård- och omsorgsboende med cirka 50 platser ska byggas på platsen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se