Hoppa till innehåll

Höllviken 23:7, ny grund- och förskola norr om Henriks hage

Syftet med detaljplanen är att medge en ny grundskola för ca 550 elever (f-9) med tillhörande idrottshall samt en ny förskola. I planförslaget ingår också en ny gata som kommer att fungera som uppsamlingsgata i det framtida utbyggnadsområdet i östra Höllviken, en torgyta med busshållplats på Henriksdalsvägens norra sida, gång- och cykelvägar samt naturmark.

Samråd ägde rum under november 2019 och granskning i maj till juni 2020.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 28 september 2020.

Planen är överklagad.

Antagandehandlingar hittar du till höger under punkten Antagande och den lilla pilen.

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Rickard Persson
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se