Hoppa till innehåll

Höllviken 11:118, vid Tallvägen

Syfte och innehåll

Planen syftar till att pröva reglering av befintlig bebyggelse och att möjliggöra för ny fastighetsbildning. Den nya fastighetsbildningen avser att avstycka befintligt parhus så att lägenheterna kan tilldelas vars en fastighet. Samråd har ägt rum under december 2019 till januari 2020 och granskning pågick under tiden 3 till 20 april 2020.

Planen antogs i Kommunstyrelsen den 2 juni 2020. Antagandehandlingar hittar du till höger under punkten Antagande och den lilla pilen.

Ortofoto-01.jpg

Kontaktperson

Upplysningar om detta projekt lämnas av:
Planarkitekt Filip Evander
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se