Hoppa till innehåll

Maxtaxa och förbehållsbelopp

Maxtaxa och förbehållsbelopp finns för att du ska ha rätt att behålla en summa för dina levnadsomkostnader innan kommunen får ta ut avgift.

Maxtaxan är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta ut för hemtjänst, personlig omvårdnad, dagverksamhet, hemsjukvård och utprovning av hjälpmedel.
Förbehållsbeloppet är det belopp du har rätt att behålla för dina levnadsomkostnader innan kommunen får ta ut avgift.

Maxtaxa

Maxtaxan beräknas årligen utifrån prisbasbeloppet. År 2020 är maxtaxan 2 125 kronor per månad. Samma belopp gäller för ensamstående som för vardera make/maka eller sambo.

Boendekostnad och råvarukostnad för mat på särskilt boende med bemanning dygnet runt räknas inte som en avgift inom maxtaxan.
Avgiften kan bli lägre än 2 125 kronor per månad om dina inkomster inte räcker till.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består av din faktiska boendekostnad samt ett minimibelopp för personliga utgifter.

Faktisk boendekostnad

Den faktiska bostadskostnaden fastställs

Vid flytt till särskilt boende kan nedsättning av avgift för dubbel boendekostnad under tre månader accepteras, oavsett vilken form av boende du har sen tidigare.

Minimibelopp

Minimibeloppet är uppdelat i ett schablonbelopp för normala levnadskostnader och ett individuellt belopp för kostnader utöver normala levnadskostnader. Den individuella delen av förbehållsbeloppet är behovsprövad. De särskilda omständigheter som gör att du har behov av ytterligare medel kan vara kostnader för god man eller kostnad för specialkost

Minimibeloppet för 2020 är 5 339 kronor per månad för ensamstående och 4 512 kronor per person och månad för gifta och sammanboende.

Publicerad:
13 september, 2018
Senast uppdaterad:
7 januari, 2020