Familjecentraler

På våra två familjecentraler finns flera verksamheter för föräldrar och deras barn samlade under samma tak: Öppna förskolan, socionom, barnhälsovård (BVC)  och mödrahälsovård (MVC). Familjecentralerna finns i Höllviken och Vellinge.

Allt arbete på en familjecentral är inriktat på att förstärka det som familjer mår bra av och att tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa.

Du har tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från socialtjänsten samt andra vuxna och barn. Allt är samlat under ett tak. Det är frivilligt, öppet för alla familjer med barn 0-6 år oavsett hur den ser ut och det är gratis att komma hit. Här arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa: barnmorskor, specialistsjuksköterskor, förskollärare och socionomer. Även läkare och psykolog finns att tillgå och ofta andra yrkeskategorier. Det går bra att fråga om det mesta. Allt från oro kring barnets hälsa och utveckling till olika vardagsproblem. Vi finns till som stöd för er.

På familjecentralerna i Vellinge kommun finns:

Barnmorskemottagning med mödravård

Här kan du träffa barnmorskan under hela graviditeten, bli erbjuden hälsosamtal och att delta i föräldragrupp. Graviditeten väcker ofta många tankar som du kan diskutera i föräldragruppen, med din barnmorska eller, vid behov, med psykolog. När ditt barn är fött går du hit för efterkontroll och kan också få råd om preventivmedel.

Barnmorskegruppen Öresund

Barnhälsovården (BVC)

Här erbjuds olika hälsobesök, ibland i hemmet, fram tills barnet börjar skolan. Ni träffar oftast en specialistsjuksköterska men också läkare och vid behov psykolog. Vid besöken följer vi barnets utveckling, ger vaccinationer och samtalar om barns hälsa, till exempel kost, sömn och andra behov. Föräldrastöd erbjuds både individuellt och i grupp.

Barnhälsovården i Vellinge

Social rådgivning och stöd.

Vår socionom kan hjälpa er med frågor och funderingar i er familjesituation eller kring att vara förälder. Här kan ni också få hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation.

För råd- och stödsamtal ringer du direkt till Familjeteamet. Du kan vara anonym när du ringer: 040-425606 fredagar 10-12.

Öppen förskola.

Den öppna förskolan är familjecentralens hjärta och centrum. Hit kan ni komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer i området. Ni kommer och går som det passar er under öppettiderna, ingen anmälan behövs. Här arbetar förskollärare och ibland finns det planerade aktiviteter som är frivilliga att delta i, till exempel sångstunder. Du har själv ansvar för barnet när ni är här. På öppna förskolan kan du även träffa de andra som arbetar på familjecentralen. Då kan du passa på att ställa frågor också till dem om det är något som du undrar över.

Vi finns här för er!

Publicerad:
17 december, 2018
Senast uppdaterad:
4 juni, 2019