Misstanke om att barn eller ungdom far illa

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering.

Om du misstänker att ett barn eller en ung person far illa, eller om du själv är ung och befinner dig i en utsatt situation, kan du vända dig till Barn och familj myndighet genom socialtjänstens mottag på telefonnummer: 040-42 50 00.

Vellinge direkt

Här hittar du kontaktuppgifter till Vellinge kommun. Våra verksamheter når du bäst via Vellinge Direkt, som är kommunens växel och kundtjänst. Hos Vellinge Direkt får du alltid svar under kommunens öppettider.
Publicerad:
17 september, 2018
Senast uppdaterad:
9 januari, 2020