Hoppa till innehåll

Samhällsbyggnadspriset 2023: Flerbostadshuset Mariastugan i Höllviken

Vellinge kommuns Samhällsbyggnadspris 2023 tilldelas flerbostadshuset Mariastugan i Höllviken. Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M), Maria Koistinen Hellborg, stadsarkitekt och Martina Ljung, plan- och exploateringschef överraskade Cord Siegel, ansvarig arkitekt för Mariastugan under dagen och läste upp motiveringen:

Med inspiration från Josef Franks möbler och arkitektur har Höllviken berikats med en ny grön pärla längs Falsterbovägen. Projektet utgör ett modernt framtidsinriktat boende i hyresform som kompletterar övrigt bostadsutbud i Höllviken. 36 hyreslägenheter med alla kvaliteter från ett villaboende. Med en stor gemensam trädgård, privata terrasser och balkonger, swimmingpool och odlingslådor. Hyresgästerna har dessutom tillgång till gästlägenheter, gym, bastu och verkstad. Lägenheterna är av varierande storlekar och karaktärer, alla med egna värden. Mariastugan har på ett föredömligt sätt förenat arkitektoniska kvalitéer och hållbarhet. Projektet är det första klimatneutrala i enlighet med det lokala initiativet LFM30 i Sverige. Ett klimatneutralt bygge innebär att man reducerar koldioxidsutsläppen under hela byggprocessen, från materialtillverkning och transporter till energiförbrukning på bygget. Den urbana biologiska mångfalden främjas av rik växtlighet på gården och även klätterväxterna på fasaderna med ek från Sinclairsholm. Sammantaget bidrar dessa parametrar till projektets unika utformning. Mariastugan är en förebild för hållbart byggande för kommande generationer i Vellinge kommun.

Cord Siegel kommer att uppmärksammas på Kommunfullmäktige den 11 december.

Publicerad:
13 november, 2023