Hoppa till innehåll

Här är budgeten för 2024

På kommunfullmäktige den 30 oktober beslutades budgeten för Vellinge kommun för året 2024. Vellinge kommun har en stabil grund att stå på och det är angeläget att hålla i arbetet och att ha fortsatt fokus på ekonomiskt ansvarstagande. Det har varit tuffa förutsättningar inför budgetarbetet med en hög inflation, ökade pensionskostnader samt höga räntor.

Det budgeterade resultatet är 11,4 mkr och därmed klaras en budget i balans men når inte det finansiella målet för 2024. Det behövs ett starkt resultat för att bidra till ansvarsfulla investeringar under detta och kommande år. Budgeten bygger på skattesatsen 18,50 kr, densamma sedan 2006.

Bland det större satsningarna kan nämnas:

För mer information och detaljer om satsningarna:

Budget 2024 med ekonomisk plan 2025-2026 (PDF-dokument, 12,1 MB)

- Det är oroliga och turbulenta tider och det ekonomiska läget är mycket osäkert. Det blir då extra viktigt att prioritera kommunens kärnverksamheter. I budgeten för 2024 fortsätter vi satsa på skola och omsorgen om våra äldre samtidigt som vi har fortsatt fokus på trygghet och arbetet med hållbar utveckling. Tack vare stabil grund och ordning och reda i ekonomin kan vi fortsätta vårt långsiktiga utvecklingsarbete och arbetet för ett ännu bättre Vellinge. Vi måste dock vara medvetna om att 2024 kommer bli ett tufft och utmanande år och att det kommer kräva lite extra av oss alla. säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

- Den ekonomiska utvecklingen i omvärlden skapar stor osäkerhet med hög inflation, räntehöjningar, ökade pensionskostnader samt skatteintäkternas utveckling. Vellinge kommun står inför en tuff utmaning men med en god kostnadskontroll och ansvarsfull förvaltning uppnås en god ekonomi. Jag är väldigt nöjd mad att kommunfullmäktige beslutade om en budget i balans och att kommunen står rustade inför de förväntade tuffa tiderna framåt, säger ekonomidirektör Åke Grönvall.

Publicerad:
8 november, 2023