Hoppa till innehåll

Vattentornet tömdes nästan helt på vatten i söndags

Det soliga och torra vädret orsakar problem kring vattenförsörjningen i kommunen. I söndags kväll ökade vattenförbrukningen så pass mycket att vattentornet i Vellinge tömdes nästan helt. Därför uppmanar vi åter våra invånare att förbruka vatten på ett smart och förståndigt sätt.

Under helgen gassade solen på ordentligt och temperaturen klev en bit över 20 grader. Detta ledde till att vattenförbrukningen i kommunen ökade markant, vilket fick konsekvenser för en del invånare.

Vi har fått in flertalet anmälningar om lågt tryck och även att invånare är helt utan vatten. Vattentornet i Vellinge tömdes vid 19-tiden i söndags kväll och var tomt i cirka 3,5 timmar innan uttaget minskade så pass att tornet kunde fyllas på och trycket stabiliseras, kommenterar Jessica Persson, VA-ingenjör på Vellinge kommun:
När vattentornet är tomt blir trycket ut på ledningsnätet lågt. Det finns en tryckstegringsstation i Vellinge tätort efter vattentornet som ska höja upp trycket för att vattnet ska nå ända ut till sista punkt i byarna på östra sidan, men när inte den får tillräckligt med vatten blir resultatet begränsande.

En stor anledning till den höga vattenförbrukningen är bevattning av diverse gräsmattor och planteringar eftersom nederbörden varit begränsad på senare tid. Om man behöver vattna, så görs detta smartast och mest effektivt senare på kvällen när en stor del av vattnet inte avdunstar. För den som behöver fylla en pool rekommenderas nattetid eller när det regnar.

vattentornet i Vellinge2.jpg

Det går inte att dimensionera ett vattenledningsnät för att klara alla årets variationer utan man utgår från en genomsnittlig förbrukning. I såväl Vellinge som många andra kommuner är variationen mellan låg- och högsäsongsförbrukning stor.

Vi har sedan en tid tillbaka startat ett par olika projekt för att se till att säkerställa distributionen av vatten ut till alla kommuninvånare som är anslutna till vårt ledningsnät. Bland annat är en kompletterande vattenledning planerad att byggas för att skapa en förstärkning i ledningsnätet ut till de östra delarna. Det tittas även på en ny reservoar för att säkra upp, berättar Jessica Persson.

Publicerad:
22 maj, 2023