Hoppa till innehåll

Frukostmöte om energi

Vellinge kommun arrangerade ett välbesökt frukostmöte på Lorensdal fredagen 2 september. Ett fyrtiotal företagare, politiker och tjänstepersoner från kommunen samlades för att lyssna på en rad föredrag om det ansträngda läget men också om åtgärder som kan vidtas.  

Regionchef Peter Hjalmar från Eon berättade om läget i Europa som skapat denna extrema situation med skenande energipriser. Vellinge kommuns energi- och klimatrådgivare Linn Huitfeldt Rydberg och bygglovschef Mentor Demjaha fokuserade på vad man kan göra här och nu. Bland annat tog de upp energieffektivisering men också praktiska tips och råd för hur man som privatperson och företagare kan installera solceller. Daniel Edlind från Solens Energi var också på plats för att mer i detalj redogöra för hur det kan gå till att installera en solcellsanläggning på sitt företag.

Vi bjöd in till dagens frukostträff med näringslivet för att diskutera det extrema läget, men också att få en gemensam bild. Vi arbetar långsiktigt i enlighet med Programmet för hållbar utveckling men senaste halvåret har ökat behovet av insatser. Från kommunens sida vill vi stötta våra företagare med det vi kan. Det duger inte att vänta medan våra företagare går på knäna, säger Carina Wutzler (M) kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

Vi har många oroliga företagare i Vellinge eftersom vi ligger i prisområde fyra. Näringslivet drabbas hårt och från kommunens sida vill vi bidra med det vi kan. Vi har bjudit in en rad föreläsare på temat energi och energiförsörjning, säger Annica Carlstedt, näringslivschef i Vellinge kommun. Det är en oerhört angelägen fråga och under träffen har det varit många bra diskussioner.

Publicerad:
2 september, 2022