Hoppa till innehåll

Groddjurstunnel

Under vår och höst rör sig mycket groddjur över Västra Halörsvägen i Skanör. På grund av den intensivt trafikerade vägen blir emellertid många groddjur överkörda under denna period. Därför anlägger Vellinge kommun en tunnel under Västra Halörsvägen. Arbetet påbörjades under vecka 8 och avslutas senast 25 Mars.

I området kring Västra Halörsvägen rör sig bland annat fridlysta djur som strandpadda, grönfläckig padda och större vattensalamander. Målet med projektet är att säkra groddjurens vandring till lekvatten, övervintringsplatser och födosökslokaler.

Projektet samfinansieras av Vellinge kommun tillsammans med Naturvårdsverket via Länsstyrelsen och Lokala Naturvårdssatsningen (LONA).

Läs mer på projektsidan för groddjurstunneln!

Projektsida groddjurstunnel

Publicerad:
2 mars, 2022