Hoppa till innehåll

Vellinge kommun utreder kommunal bolagisering av St Knut och Aspen

Vellinge kommun har tagit beslut om att utreda en kommunal bolagisering av vård- och omsorgsboendena St Knut och Aspen. En direktupphandling kommer att göras med leverantör som ska driva verksamheten under utredningsperioden.

Bolagisering innebär att en del av kommunens verksamhet överförs till ett helägt kommunalt aktiebolag. Vellinge har sedan tidigare de kommunala bolagen Vellingebostäder AB, Vellinge kommunlokal AB, Vellinge stadsnät AB och Vellinge koncern AB. Samma regler som gäller för verksamhet i kommunal förvaltning gäller också för verksamhet i ett kommunalt bolag.

Kommunen räknar med att kunna ta över driften av boendena i januari 2023. På grund av att avtal med nuvarande leverantör löper ut i januari 2021 behöver kommunen teckna avtal med en ny leverantör. Omsorgsnämnden har valt att genomföra en direktupphandling utan föregående annonsering för att säkerställa att de boende inte drabbas när nuvarande avtal löper ut. Avsikten är att teckna avtal med Förenade Care under utredningsperioden.

Vellinge kommun kommer alltid att sätta medborgarna i första rummet. Vi väljer därför att utreda möjligheten att genom kommunalt bolag ta över driften av St Knut och Aspen och därmed säkerställa en trygg och säker vardag för våra boende där, säger Mavis Zander (M), ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge kommun.

Omsorgsnämnden har tidigare gått ut i offentlig upphandling vid tre tillfällen, varav ett gällde ramupphandling, men inget anbud har levt upp till de ställda kraven.

Varför det har blivit så kan vi bara spekulera i men en rad faktorer spelar sannolikt in. Covid-19 är givetvis en faktor och där har vård- och omsorgsboendena varit särskilt utsatta, nationellt. Sedan finns en ansträngd historia på St Knut som hänger kvar även då vi åtgärdat bristerna. Den samlade bilden gjorde att marknaden inte svarade på den prisbild som kommunen räknat på. Genom att ta över driften i ett kommunalt bolag kommer vi att konkurrera på liknande villkor som våra privata driftsentreprenörer, säger Mavis Zander.

För mer information kontakta:
Mavis Zander (M), ordförande omsorgsnämnden: 040-635 42 91
Peter Andreasson, verksamhetschef vård och omsorg: 040-42 57 42

Publicerad:
13 augusti, 2020