Hoppa till innehåll

Vellinges näringslivsklimat klättrar i SKR:s kvalitetsmätning

Idag släpptes den årliga kvalitetsmätningen avseende kommunernas näringslivsklimat från Sveriges Kommuner och Regioner. Den visar att Vellinge kommuns arbete för att förbättra servicen gentemot företag har gett goda resultat. Kommunen klättrar från förra årets 19:e plats bland de skånska kommunerna, till en 7:e plats.

Syftet med SKR:s undersökning är att bedöma kommunernas service inom ett antal olika områden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Deltar gör företagare som under förra året haft något relevant ärende hos kommunen. Företagarna får svara på frågor om kommunens service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning som sedan ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Riktade åtgärder ger ökat NKI

Vellinge kommun har ett gott företagsklimat och är sedan många år i toppskiktet bland Sveriges kommuner. Årets resultat visar också en markant förbättring i jämförelse med resten av Skåne – från förra årets 19:e plats till en 7:e plats. Vad gäller NKI låg förra årets resultat på 69 jämfört med rikssnittet på 72. Årets resultat visar ett NKI på 76, vilket ger en tydlig signal om att arbetet är på rätt väg.

I Vellinge kommun har vi höga ambitioner och jobbar proaktivt för att förbättra service och dialog med våra företagare. Årets undersökning visar att vi har tagit stora kliv framåt. Det är tydligt att vårt arbete för att förbättra servicen gentemot företagare i kommunen ger resultat. Vi har höjt vårt NKI inom samtliga serviceområden! Mest nöjda har våra företagare varit med handläggningen av brandskydds-, livsmedels- och serveringstillståndsärenden. Framför allt har vi fått fina resultat vad gäller servering, med ett NKI på hela 90, säger Annica Carlstedt, näringslivs- och turismchef i Vellinge kommun.

Lyckad satsning på företagslots och servicegaranti

Förra året efterlyste de lokala företagarna ökad dialog och kortare handläggningstider, något som Vellinge kommun tagit fasta på.

Målet är att underlätta för företagare i Vellinge kommun. Företagslots innebär att de i ett och samma möte får träffa tjänstemän från flera avdelningar, vilket bland annat resulterar i kortare handläggningstider. Genom att samordna oss utifrån företagets behov säkerställer vi snabbare och bättre service, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande. Likaså har vi infört servicegaranti för att ytterligare öka fokus på ett effektivt och kundvänligt bemötande gentemot företagare och invånare i vår kommun.

Publicerad:
22 april, 2020