Hoppa till innehåll

Tyck till om framtidens avfallshantering!

Kommunen har tagit fram förslag till en ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och gemensam kretsloppsplan (avfallsplan). Nu vill vi gärna veta vad du tycker om förslaget.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny renhållningsordning. Mellan den 23 april och 5 juni kan alla som bor och verkar i Vellinge ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan.

Utställning

Mellan den 23 april och 5 juni ställs förslaget till ny renhållningsordning ut i Vellinge kommunhus och biblioteken i Västra Ingelstad, Vellinge, Höllviken och Skanör. Där kan du ta del av förslaget i sin helhet.

Du kan också ta del av materialet via länkarna längst ner här på sidan.

Så kan du tycka till

Mellan den 23 april och den 5 juni är renhållningsordningen med nya avfallsföreskrifter och ny gemensam kretsloppsplan ute på samråd och utställning.

Det betyder att du som invånare, verksamhet eller annan intressent kan tycka till om innehållet och lämna synpunkter. Det är en del av den demokratiska processen.

Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter. Det finns flera sätt att göra det på.

Du skicka in synpunkterna via ett formulär på Sysav:s webbplats.

Du kan också skicka in dina synpunkter för såväl gemensam kretsloppsplan och avfallsföreskrifter via post till Vellinge kommun, Norrevångsgatan 3, 235 81 Vellinge.

Kom ihåg att dina synpunkter som lämnas via post ska märkas med namn och diarienummer för att det ska gälla som officiell synpunkt. Märk med följande information:

Om renhållningsordningen
Från avfall till resurs - gemensam kretsloppsplan 2021–2030
Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och den gemensamma kretsloppsplanen (avfallsplan). Den nya renhållningsordningen med gemensam kretsloppsplan och avfallsföreskrifter har tagits fram gemensamt av 11 kommuner som tillhör Sysavregionen. Ett genomgående fokus är att gå från avfall till resurser.

Den gemensamma kretsloppsplanen sträcker sig från år 2021 till år 2030 och har tre mål och 24 indikatorer. Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom Sysavregionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden.

Allt hänger ihop
Den gemensamma kretsloppsplanen ska vara hela kommunens strategiska plan och skapa ett brett engagemang i kommunens egna verksamheter. Kommunerna har stor möjlighet att påverka produktion och konsumtion av varor och tjänster och har därmed en viktig roll att gå före i en hållbar utveckling.

En plan, tre mål
Den gemensamma kretsloppsplanen har tre mål som alla främjar en hållbar utveckling i samhället. De tre målen hänger ihop och bidrar till att minska avfallet och miljöbelastningen, öka återanvändningen och återvinningen samt sätta beteendeförändring i fokus.

Relaterade dokument

Avfallsföreskrifter Vellinge.pdf (PDF-dokument, 843 kB)

Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer.pdf (PDF-dokument, 342 kB)

Bilaga 2 Projektorganisation och samråd.pdf (PDF-dokument, 114 kB)

Bilaga 3 Nulägesbeskrivning.pdf (PDF-dokument, 853 kB)

Bilaga 4 Nedlagda deponier.pdf (PDF-dokument, 461 kB)

Bilaga 5 Uppföljning.pdf (PDF-dokument, 286 kB)

Bilaga 6 MKB.pdf (PDF-dokument, 514 kB)

Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys.pdf (PDF-dokument, 472 kB)

Bilaga 8 Kostnadsanalys.pdf (PDF-dokument, 129 kB)

Bilaga 9 Framtida avfallsmängder_infrastruktur.pdf (PDF-dokument, 316 kB)

Gemensam kretsloppsplan remissversion.pdf (PDF-dokument, 6,5 MB)

Publicerad:
23 april, 2020