Hoppa till innehåll

Vellinge kommun vidtar åtgärder för att underlätta för företag under pandemin COVID-19

Coronaviruset drabbar hela samhället och det lanseras nu en rad krispaket och åtgärder såväl nationellt som regionalt för att stimulera ekonomin. Även lokalt i Vellinge kommun vidtas åtgärder för att underlätta för företagen.

- Vi befinner oss i en extrem situation. Vill vi ha kvar våra näringsidkare måste vi hjälpas åt. Det krävs insatser och åtgärder från olika håll, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

I Vellinge kommun vidtar vi inom ramarna för våra befogenheter flera åtgärder för att underlätta för våra näringsidkare i kommunen.

– Näringslivet i Vellinge kommun består till stor del av småföretagare, många inom service och handel, och från kommunens sida vill vi göra vad vi kan för att underlätta, säger Annica Carlstedt, Näringslivs- och turismchef i Vellinge kommun.

Åtgärderna syftar dels till att stärka företagens likviditet, dels till att frigöra tid för företagen. Åtgärderna är:

Publicerad:
23 mars, 2020

Tidigare publicerad information kopplat till coronaviruset

Här samlar vi all information som publiceras med anledning av coronaviruset.