Hoppa till innehåll

Så många kommuninvånare är vi nu

Befolkningen fortsätter att öka, men inte lika mycket som under de två föregående åren. Det visar befolkningsstatistiken för 2019, som nu är klar. Vid årets slut bodde 36 628 invånare i Vellinge kommun.

Befolkningsökningen blev 129 personer, vilket motsvarar en tillväxt på 0,35 procent. Inflyttningen till kommunen var under 2019 cirka 2200 personer. Ökningen är mindre än föregående år då den legat på 1,5-2,2 procent.

Enligt kommunens befolkningsprognos så förväntades befolkningsökningen ligga på 1,1 procent, eller cirka 400 personer. Orsakerna till att ökningen blev mindre är främst dessa:

- In- och utflyttning varierar över tid. Det gäller att ha en sund och hållbar tillväxt och kommunen har som mål att växa en procent per år över tid. Detta för att hinna bygga nödvändig infrastruktur och för att klara ett ökat behov av offentlig service. Något år med lägre tillväxt kan därför vara bra, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Publicerad:
25 februari, 2020