Avstängning av Bruksvägen i Hököpinge

Under perioden 13 januari till och med 14 februari kommer Bruksvägen att vara avstängd på grund av ett större VA-arbete.

Under denna period kommer trafiken att ledas om. Trafikanter uppmanas att följa orange vägvisning.

Cykel- och gångtrafik kommer inte att påverkas.

Hållplatsen för skolsjutsen vid Bruksvägen kommer inte heller att påverkas eller flyttas.

Publicerad:
9 januari, 2020