Hoppa till innehåll

Vellinge fortsatt en både trygg och säker kommun enligt polisens trygghetsmätning

Övergripande visar resultatet av polisen trygghetsmätning att Vellinge fortsatt är en både trygg och säker kommun.

Vi ser att den totala problembilden försämrats något jämfört med föregående år. Det som utmärker sig är att Vellingeborna uppfattar att utomhusstörningar generellt sett ökar, det handlar bland annat om att ungdomsgäng stör ordningen i det offentliga rummet men även problem relaterat till trafiken.

Vår bild är att narkotikamissbruket bland unga i kommunen har ökat vilket bland annat leder till att följdbrottsligheten i form av t.ex. personrån och stölder ökar vilket bidrar negativt till utomhusmiljön. Problematiken är kopplad till ett fåtal individer som vi måste fortsätta arbeta med, säger Jesper Behm Fransson trygghets- säkerhetsutvecklare

Bilden visar kommunpolisen Jörgen Sjåstad och Vellinge kommuns trygghets-säkerhetsutvecklare.Utifrån situationen har åtgärder redan vidtagits för att möta problematiken. Kommunens gemensamma arbete utifrån samverkansöverenskommelsen med polisen har också bidragit till att aktualisera narkotikaproblematiken. Under 2019 kommer fler att lagföras för narkotikabrott jämfört med föregående år vilket är ett direkt resultat av ett målmedvetet arbete.
Bildtext: Jörgen Sjåstad kommunpoils och Jesper Behm-Fransson Vellinge kommuns trygghets-säkerhetsutvecklare.

Vi kan konstatera att sifforna totalt sätt är bra för Vellinge, det som har lägst resultat och också de områden som finns med som fokusområden i samverkansöverenskommelsen med polisen. Det handlar om att stärka skyddsnätet kring våra ungdomar, det måste göras på bred front tillsammans med polisen, socialtjänsten, skolan, föreningslivet och inte minst föräldrarna, säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande.

Rapporten i sin helhet går att läsa i Polisens pressrum https://polisen.se/kontakt/press/

Publicerad:
13 november, 2019