Hoppa till innehåll

Eldning utomhus

När det är torrt i våra marker är risken för gräsbränder större än normalt. Räddningstjänsten uppmanar till extra försiktighet vid eldning utomhus och nedan följer några generella råd. Observera att det finns lokala förbud mot eldning inom vissa delar av kommunen och för vissa tider på året.

Inom detaljplanerat område gäller eldningsförbud under april-oktober. Inom andra områden, exempelvis landsbygd, kan man elda även under denna period under förutsättning att eldningen inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Att göra upp öppen eld på stranden och i strandklitterna är förbjudet liksom halmbränning på åkermark. Vid torka kan räddningstjänsten utfärda totalt eldningsförbud. Detta informeras det då om via lokalradion och på hemsidan.

Har du frågor om eldning utomhus kontakta brandmästaren i Trelleborg på telefon 0410-73 33 43.

Om du ska elda utomhus, tänk på följande:

Publicerad:
8 juli, 2019