Klart: Skånetrafiken öppnar en direktlinje mellan Höllviken och Lund

Från och med den 19 augusti kommer det vara möjligt att ta en direktbuss från Höllviken till Lund. Restiden kommer då att förkortas med över 20 minuter.

I dagsläget tar resan med kollektivtrafik från Höllviken centrum till norra Lund något längre än en timme. I höst kommer restiden alltså att kortas ned till ungefär 40 minuter. Både Vellinge kommun och trafikföretaget Bergkvarabuss som kör bussarna på linjen har länge tryckt på för att detta beslut ska bli verklighet.

- Det är väldigt roligt att Skånetrafiken har fattat det här beslutet. Vellinge kommun har kontinuerliga möten med Skånetrafiken och vi har tryckt på för den här direktbusslinjen under många år eftersom vi vet att många kommuninvånare arbetar eller studerar i Lund. För dem är det här en mycket efterlängtad satsning, säger Malin Klasson, trafikingenjör på Vellinge kommun.

Från politiskt håll mottas också beskedet med glädje

- Det är glädjande att Skånetrafiken hörsammat vårt önskemål om direktlinje till Lund. Det här är ytterligare ett steg i riktningen mot en utvecklad kollektivtrafik med fler linjer, större utbud och fler turer. Jag är övertygad om att det här blir en populär linje, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hållplatser

Avgångar

Publicerad:
19 juni, 2019