Grundskolor i Vellinge på topplacering i ranking

Vellinge kommuns grundskolor hamnar på plats fem av 290 i SKL:s sammanställning Öppna jämförelser – Grundskola.

Sedan 2007 har Sveriges kommuner och landsting, SKL, jämfört landets grundskolor i den årliga rapporten Öppna jämförelser - Grundskola. Till grund för jämförelsen ligger statistik från Skolverket och Statistiska Centralbyrån.

Årets rapport visar att Vellinge ligger högt över rikssnittet när det gäller exempelvis elevernas meritvärde i årskurs 9, som har stigit sedan förra året, samt andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen. I Vellinge kommuns skolor gör 90,7 procent av eleverna det, att jämföra med 75,6 procent i riket.

Siffrorna visar också på att Vellinges kommunala grundskolor presterar bättre än förväntat utifrån socioekonomiska förutsättningar. Det visar de så kallade modellberäknade värdena, där hänsyn har tagits till bland annat föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Att Vellinge år efter år placerar sig i topp i olika rankningar, denna gång i SKL:s öppna jämförelser, visar att skolan i Vellinge är i absoluta Sverigetoppen. Särskilt roligt är att Vellinges elever presterar över modellberäknade värden där hänsyn tas till socioekonomiska faktorer, säger utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert (M).

Jag är oerhört stolt över att Vellinge presterar i topp. Nu tar vi ytterligare steg. Vår utbildning ska ge barn och elever de bästa förutsättningarna för att möta ett samhälle i ständig förändring, säger Fredrik Menkus Wegbratt, utbildningschef.

Publicerad:
6 december, 2018