Hoppa till innehåll

2018 – ett händelserikt år i Vellinge

2018 är snart till ända. Vad har hänt i kommunen under året? Här listar kommunledningen några av höjdpunkterna.


Kommundirektör Charlotte Unosson och kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler önskar God Jul.

Barn, unga och utbildning

För femte året i rad har vi utsetts till Sveriges bästa skolkommun.

En ny förskola i Västra Ingelstad invigdes i slutet av året och är ett välbehövligt tillskott i en kommundel där vi växer mycket och dit många barnfamiljer flyttar. Här nyinvigdes också biblioteket.

En ungdomscentral som på ett enkelt sätt ska möta unga och anhöriga som behöver stöd har startat upp i Vellinge tätort.

En helt ny konstgräsplan med ytvattenåtgärder på Vellinge IP står i stort sett klar för idrottstörstande barn och unga.

Äldreomsorg

Vårt konsekventa arbete med kvalitet och utveckling lönar sig, mätningar visar att nöjdheten med vår äldreomsorg är hög. Omtankens hus i Höllviken startade upp sin verksamhet under våren. Här finns allt under ett och samma tak, vilket banar väg för en äldreomsorg med individen i centrum.

Samhällsutveckling

Beslut har tagits om viktiga detaljplaner som möjliggör bostäder och service. Grundarbetet för Campusområdet i Vellinge är lagt. En ny infart från motorvägen in till Vellinge centrum planeras. Miljön kring Kungstorpsvägen och Omtankens hus i Höllviken förbättras. Nyinvigningen av Stortorget i Vellinge inklusive parkstråket som förbinder Vellinge centrum med det nya Campusområdet blev en succé.

Näringslivsfrågor

Under hösten hamnade vi på en hedrande andraplats när näringslivsklimatet i Sveriges 290 kommuner rankades. Några veckor senare utsågs vi till Årets Nyföretagarkommun 2018.

Bättre service till medborgare och företag

Digitalisering har löpt som en röd tråd genom allt vi gjort för att öka servicen och effektivisera våra arbetssätt, såsom digital skolstart, digital bygglovsprocess och digitala signeringslister inom hemsjukvården. Vi har skapat över 100 nya e-tjänster för service som tidigare krävde pappershantering och har lanserat en ny, modern hemsida.

Fina och säkra stränder

Stens brygga i Skanör invigdes i början av sommaren och blev mycket välbesökt. En solig, varm och torr sommar gav exceptionellt många besökare med förväntningar på en hög trygghet och servicenivå på och kring våra stränder. Dessa lyckades vi möta med hjälp av bland annat en utökad livräddarverksamhet.

Trygghet

Trygghetsfrågor är prioriterade i Vellinge kommun. De omfattar allt från säkra gång- och cykelvägar, belysning och säkra skolmiljöer till samverkan med polis, föreningar, företagare och medborgare. Under året har vi anställt trygghetsvärdar som är synliga kvällar och nätter.

Nu blickar vi fram emot nästa år när vi fortsätter arbetet med att utveckla vår fina kommun. Men först vill vi önska er alla en riktigt God Jul!

Charlotte Unosson, kommundirektör

Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande (M)

Publicerad:
21 december, 2018