Rivningen av Kronodalsgården nästan klar

I augusti påbörjades rivningen av det gamla serviceboendet Kronodalsgården i Höllviken. De boende flyttade in till det nya serviceboendet Omtankens hus.

Enligt projektledare Robert Seremet kommer rivningsentreprenaden att avslutas i slutet av månaden.

- Arbetet har blivit lite försenat, bland annat för att man vid rivningen hittat gamla husfundament bredvid den befintliga byggnaden, säger Robert Seremet.

Ett hus står kvar

Nyfikna kommuninvånare har undrat varför ett av husen fortfarande står kvar på fastigheten. Det beror på att Telia har en nätstation för telefoni och datatrafik i det huset. Stationen ska så småningom flyttas och när flytten genomförts kommer även det sista huset att rivas för att göra plats för de bostäder som planeras byggas på tomten.

Publicerad:
23 november, 2018