Pengarna tillbaka om inte kommunen håller vad den lovat

Nu inför Vellinge kommun servicegarantier för bland annat bygglov och serveringstillstånd. De privatpersoner och företagare som inte får besked av kommunen inom utsatt tid får ekonomisk kompensation i form av reducerad avgift. Detta beslutades av kommunfullmäktige den 28 november.

- Kommunen finns till för medborgarna och företagen. Servicegarantin ska garantera ett effektivt och kundvänligt bemötande och den innebär att det blir ett ökat fokus på medborgarna och företagarna och deras behov samtidigt som den tydliggör vad man kan förvänta sig av kommunen, säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande

Servicegarantierna innebär att kommunen på ett tydligare sätt än tidigare definierar vilken servicenivå man kan förvänta sig när man söker exempelvis bygglov eller serveringstillstånd, och vad man som sökande själv måste bidra med för att kommunen ska kunna hålla den servicenivån. Om kommunen inte håller vad den lovar trots att den sökande har uppfyllt sin del, så får den sökande ekonomisk kompensation.

- Det här är ett sätt för oss att bli mer transparenta och tydliga. Servicegarantierna kan också fungera som en morot för oss på kommunen, som hjälper oss att leverera en ännu bättre service, säger kommundirektör Charlotte Unosson.

Servicegarantierna omfattar långt ifrån alla ärendetyper, utan i nuläget enbart serveringstillstånd samt bygg-, mark- och rivningslov, förhandsbesked samt anmälan av åtgärd.

Servicegarantierna införs den 1 januari 2019 och kommer att utvärderas efter hand. Om de bedöms leda till att kvaliteten på tjänsterna ökar, så kan fler områden omfattas allt eftersom.

Publicerad:
29 november, 2018
Fakta om servicegarantin

Ansökan om serveringstillstånd

Garantin innebär bland annat att när ansökan är komplett utlovas beslut om tillfälligt serveringstillstånd inom 10 arbetsdagar, och om stadigvarande inom 30 arbetsdagar. Annars återbetalas 50 procent av ansökningsavgiften.

Ansökan om lov, förhandsbesked och anmälan om åtgärd

Garantin innebär bland annat att när ansökan är komplett utlovas besked inom 8-20 veckor beroende på om ansökan kräver utökad utredning. Annars kompenseras sökanden med 50 till 100 procent av handläggningsavgiften, beroende på hur mycket försenat beslutet är.