Digital signering ger säkrare vård

Nu inför Vellinge kommun digitala signeringslistor inom hemtjänst, hemsjukvård och på vård- och omsorgsboenden. Syftet är att öka patientsäkerheten.

I dag används handskrivna signeringslistor inom vård- och omsorgsverksamheterna. På listorna noterar personalen exempelvis att ett visst läkemedel har lämnats ut till en vårdtagare eller att gångträning har genomförts.

Nu fasas de handskrivna listorna ut och ersätts av signering i arbetstelefon. Det innebär att den ansvariga sjuksköterskan direkt kan kontrollera att patienten har fått rätt sjukvårdsinsats. Om en planerad insats uteblir går en signal direkt till sjuksköterskan som kan kontrollera vad som har hänt. På så vis ökar patientsäkerheten.

Införandet startar 7 november och beräknas vara klart i hela kommunen den 11 december.

Publicerad:
19 november, 2018