Hoppa till innehåll

Andra etappen av bullervallen i Vellinge är igång

Sedan några månader tillbaka har kommunens entreprenörer arbetat med att uppföra en bullervall mot E6:an för att skapa en bättre ljudnivå för de boende närmast motorvägen.

Karta på var bullervallen sätts upp.

Den andra etappen av bullervallen (den del av vallen som ligger norr om Ängavägen) är nu påbörjad. Eftersom den befintliga vallen ska breddas har kommunens entreprenörer tvingats plocka ner träd i området. När arbetet är färdigt kommer det ske en återplantering av träd och växtlighet. På vallen söder om Ängavägen kommer det att planteras blommor och annan växtlighet för att maximera den biologiska mångfalden. De stora stenar som syns på vallen idag är en del av utformningen.

Publicerad:
14 november, 2018
Senast uppdaterad:
26 november, 2018